Inspec - Abstract / Index Veri Tabanı Deneme Erişimi

IET Inspec, mühendislik, fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında konuya özel ve disiplinler arası araştırma için index veri tabanıdır.

Dergiler, konferans bildirileri, kitaplar, raporlar ve tezlerden 17 milyonun üzerinde bilimsel ve teknik özet ile IET Inspec 18 milyondan fazla araştırma literatürüne ait kayıt içermektedir.

Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=inh
Erişim süresi: 31.12.2019’a kadar.