İntihal Programları

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi akademik - idari personel ve öğrencileri, çalışma, ödev ve tez hazırlıklarında Turnitin & iThenticate İntihal Programlarını kullanabilirler.

iThenticate İntihal  Programı

iThenticate İntihal Programı LogosuAkademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca Dr. ve üstü unvana sahip öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin kutuphane@iku.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.

 iThenticate'e Giriş

Kullanım Kılavuzları

iThenticate Kullanım Kılavuzu  
İThenticate Benzerlik Raporu Kılavuzu  
İThenticate Başlangıç Kılavuzu  

 

UYARI!!

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. Özetle yeniden ifade etmek gerekirse; üniversitenizdeki yetkili kullanıcınızdan bazıları (PhD ve üst dereceli), üniversiteniz ya da başka bir kurum tarafından yayınlanan bir derginin editörü ise, ve bu dergide yayınlatmak üzere bir yazar tarafından makale gönderilmişse, o derginin editörü bu makaleyi iThenticate sisteminde kontrol edemez. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, eğer bir üniversitenin yetkili kullanıcısı ise (dergi editörüyle aynı üniversitede bile olabilir), söz konusu dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.


Turnitin İntihal  Programı
Turnitin İntihal Programı LogosuÖğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.
 

Kullanım: Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Öğrenci ödevleri için;

  • Öğrenci ödevlerinin Turnitin intihal raporunu, öğretim görevlileri Cats hesapları üzerinden görüntüleyebilirler. 

Yardım : kutuphane@iku.edu.tr
Cats kullanım kılavuzu: https://bst.iku.edu.tr/tr/yazilim/cats


Akademik İntihal Programı

 

intihal

Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını belirlemek için Türkiye’de üretilmiş olan Akademik İntihal programına kurumsal e-posta adresi kullanılarak kayıt yapılabilmektedir. Kayıt ve kullanım konusundaki tüm detaylara kullanım klavuzu linkinden erişim sağlanabilmektedir. Programa kayıt için gerekli yönetici onayı gün içinde gerçekleştirilecektir

Erişim Adresi: https://intihal.net
Kullanım kılavuzu için tıklayınız...

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 10/22/2021 - 15:44