Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak amaç ve hedeflerimiz;

Amaç 1:

Kütüphanenin basılı ve elektronik kaynak koleksiyonunun üniversitenin tüm mensup ve mezunlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek nitelik ve niceliğe sahip olmasını sağlamak.

 • Hedef 1.1: Basılı ve süreli yayın koleksiyonunu artırmak, içeriği zengin ve güncel tutmak.
 • Hedef 1.2: Elektronik kaynakların devamlılığını sağlamak ve yeni eklenecek elektronik kaynakları seçip abonelik işlemlerini yapmak.
 • Hedef 1.3: Akademik personeller tarafından bölümler aracılığı ile talep edilen ders materyallerinin ve öğrenci isteklerinin eksiksiz karşılanmasını sağlamak.
 • Hedef 1.4: Eğitim öğretim yılı sonunda koleksiyon içerik analizi yapılarak eksik konu alanlarını tespit etmek ve ilgili alanlarda koleksiyonu zenginleştirme çalışmalarını yürütmek.

Amaç 2:

Kütüphane koleksiyonuna katılan basılı kaynakların uluslararası standartlara uygun olarak kataloglama ve sınıflama işlemlerini yürütmek.

 • Hedef 2.1: Bibliyografik kayıtları uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturmak. (MARC21)
 • Hedef 2.2: Eski kayıtların kontrolünü sağlamak ve bibliyografik eksiklikleri varsa tamamlamak.
 • Hedef 2.3: Bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşılmasını sağlayacak sınıflama numarasını uluslararası standartlara uygun olarak belirlemek. (DOS)
 • Hedef 2.4: Otorite kayıtları (Konu, seri kaydı, şirket-kurum, konferans otoriteleri) oluşturmak.

Amaç 3:

Üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv çalışmalarını güncel şekilde yürütmek.

 • Hedef 3.1: Kurumsal Akademik Arşiv çalışmalarını Dspace platformu üzerinde güncel şekilde yürütmek.
 • Hedef 3.2: Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerini kurumsal akademik arşiv ve içeriği hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek ve platformun aktif kullanımını sağlamak.
 • Hedef 3.3: İKÜ tezlerinin Kurumsal Akademik Arşive güncel şekilde dâhil edilmesini sağlamak.
 • Hedef 3.4: İKÜ akademik personelinin Dspace platformu üzerinde oluşturulacak kişisel hesapları aracılığı ile kendilerine ait akademik çalışmalarını platforma yüklemelerini sağlamak.

Amaç 4:

Kütüphane kaynaklarının tüm kullanıcılar tarafından etkin ve eşit olanaklarla kullanımı sağlamak. 

 • Hedef 4.1: Özel yaklaşım gerektiren kullanıcılar için uygun teknolojik altyapıyı oluşturmak.
 • Hedef 4.2: Yabancı öğrencilerin kütüphaneyi etkin kullanabilmesi için uygun dönemlerde oryantasyon programları düzenlemek.
 • Hedef 4.3: Tüm kullanıcıları kütüphanenin sahip olduğu teknolojik donanım ve yazılımları etkin kullanacak şekilde eğitmek. (SirsiDynix Kütüphane Otomasyon Programı, LibCal rezervasyon sistemi, LibGuides konu rehberleri vb.)
 • Hedef 4.4: Basılı ve elektronik kaynak kullanımının artırılmasını sağlayacak planlı eğitimler düzenlemek.  (Veritabanı kullanım eğitimleri, Referans yönetim araçları eğitimleri, İntihal programları, Akademik yıl başlangıcı öğrenci oryantasyonları vb.)
   

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 01/28/2019 - 18:56