Hizmetler

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi kütüphane hizmet ve olanakları;

Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmelerini sağlamak amacıyla verilen hizmettir. Danışma Hizmeti; kullanıcıların karşılaştıkları sorunları çözmek, danışma kaynaklarının kullanımına yardımcı olmak ve basılı, elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı ile ilgili rehberlik etmek hizmetlerini kapsar.

Kaç kitap alabilirim?

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi'nden kurum mensupları (öğretim üyeleri, öğrenciler, idari personel, İKÜMED üyeleri) ödünç bilgi kaynağı alabilirler.
  • Tüm bilgi kaynakları kurallara uygun olarak ödünç alınabilir. Kullanıcı ödünç aldığı bilgi kaynağını zamanında ve güvenli bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.
  • Ödünç bilgi kaynağı alınırken kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Kimlik kartı olmayan kişilere ödünç bilgi kaynağı  verilmez. Başkasının kimlik kartıyla ödünç 
  • bilgi kaynağı alınamaz.
  • Ayrılması istenen kitaplar 3 gün içinde  alınmazsa ayırtma işlemi iptal olur.
  • İade tarihi geçmiş bilgi kaynaklarının kullanma süreleri uzatılmaz.
  • Referans kaynakları, süreli yayınlar ve tezler ve rezerve bilgi kaynakları ödünç alınamaz.
  • Üzerinde gecikmiş bilgi kaynakları olan kullanıcılar, bunları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden ödünç bilgi kaynağı alamaz.

Kullanıcıların ödünç alma süreleri:

Akademik Personel 7 Adet Kitap 30 Gün
Doktora Öğrencileri 5 Adet Kitap 20 Gün
Yüksek Lisans Öğrencileri 5 Adet Kitap 20 Gün
Önlisans ve Lisans Öğrencileri 5 Adet Kitap 15 Gün
İdari Personel 5 Adet Kitap 15 Gün
İKÜMED Üyeleri 5 Adet Kitap 15 Gün
Kütüphanelerarası (ILL) 5 Adet Kitap 15 Gün

 

 •  Rezerve Kitap: Öğretim elemanlarından gelen istek doğrultusunda dersi alan bütün öğrencilere kullanım fırsatı vermek üzere aynı gün içinde iade edilmek şartı ile  ödünç verilen kaynaklardır. 
 •    Yukarıdaki kurallara uymayanların her bir bilgi kaynağı ve gün başına 1.00 TL ödemeleri zorunludur.
 •    Ödünç alınan bilgi kaynaklarının yukarıdaki süreler içinde iadesi zorunludur, süre ihtiyaç halinde uzatılabilir.
Üyeler, uzatma işlemini internet aracılığıyla, Online Katalog 'da bulunan "Kütüphane Hesabım" kısmından oturum açarak yapabilirler.

 

E-Posta Uyarıları

E-posta uyarıları kullanıcılara, ödünç aldıkları materyallerin iade tarihlerini hatırlatmak ve Kütüphane tarafından geri çağrılan materyallerin iadelerinde gecikmeye engel olmak amacıyla gönderilir. Kullanıcı uyarı e-postalarını iade tarihine 3 gün kala almaya başlar.

Kütüphaneler arasında ödünç yayın alıp-verme işlemini içeren uluslararası bir sistemdir. Kütüphanelerimizde bulunmayan kitapların, işbirliği içinde bulunulan diğer üniversite kütüphanelerinden, kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanması ve kullanıcılarımıza ödünç verilmesi işlemidir.

• İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Kütüphane Kataloğu'ndan kontrol ediniz. Yayın Kütüphanemizde yoksa diğer Üniversite Katalog'larını tarayınız. 
• Yayının türünü ve ödünç durumunu kontrol ettikten sonra; yayını sağlamak için “Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Alma”  formu doldurunuz.
•  Bütün İKÜ öğretim üyeleri bu hizmetten yararlanabilir ve bir defada en fazla 5 kitap isteyebilirler.
• İstekler “Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Alma”  formu doldurularak veya ilgili kütüphaneciye e-posta ya da şahsen başvurularak yapılabilir.
•  Üyeler, internet aracılığıyla, on-line katalog bölümünü özel oturumlarıyla açtıkları taktirde kitap isteklerini online olarak iletebilirler.
•  İstek sahibi istenen kitabın tüm bibliyografik künyesini sağlamalıdır.
•  Öğrencilere ve Kütüphane’nin dış üyelerine bu hizmet verilmemektedir.
•  Kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcılar, ilgili kurum tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
•  Ödünç verme işlemi Yüksek Öğretim Kurumları  arasında yapılabilir.
•  Ödünç alan kurum, bilgi kaynağını kaybeder veya zarara uğratırsa rayiç değer kadar ödeme yapar.
•  İKÜ dışındaki kütüphanelerden bilgi kaynağı isteği yapan öğretim üyeleri, ulaşım masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

Kütüphanelerarası işbirliği ile aşağıdaki materyaller getirtilemez:

•  Referans Kaynakları (ansiklopedi, sözlük, rehber, el kitabı vb.)
•  Rezerv Koleksiyonunda bulunan kitaplar
•  Görsel-İşitsel Materyaller (Video kaset, DVD, CD, CD-ROM)
•  Dergilerin tam sayıları ve ciltleri
•  Özel kolleksiyonlar
•  Nadir Eserler (el yazmaları, çok eski baskılı kitaplar v.s.)

Bu hizmetin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan makaleleri diğer kütüphaneler ve kurumlarla işbirliği yaparak sağlamaktır.

• Makale istekleri yurt içindeki bilgi merkezlerinden ve ULAKBİM'den sağlanabilmektedir.
•  Ücretsiz olan bu hizmetten, tüm İKÜ öğretim üyeleri yararlanabilirler.
•  Öğretim üyeleri bir defada en fazla 5 istek yapabilmektedirler. Makaleler fotokopi yoluyla ya da elektronik ortamda sağlanmakta ve istekde bulunanlara iletilmektedir.
•  İstekler “Makale İstek”  formu doldurularak veya ilgili kütüphaneciye e-posta ya da şahsen başvurularak yapılabilir.
•  Üyeler, internet aracılığıyla, on-line katalog bölümünü özel oturumlarıyla açtıkları taktirde kitap isteklerini online olarak iletebilirler.
•  İstek sahibi istenen kitabın tüm bibliyografik künyesini sağlamalıdır.
•  İsteklerin sağlanma süreleri ortalama 2 haftadır.
•  İKÜ dışındaki kütüphanelerden bilgi kaynağı isteği yapan öğretim üyeleri, ulaşım masraflarını karşılamakla yükümlüdür.


Online Kitap/Makale isteme formunun doldurulması:

•  Online makale/kitap isteme formuna giriş yapmak için öncelikle kullanıcı adınız ve şifreniz ile kütüphane hesabıma giriş yapmanız gerekmektedir.
•  Kütüphane hesabıma giriş yapıldıktan sonra “ILL Formu” alanı seçildiğinde isteklerin girileceği forma ulaşılır.
•  İstekte bulunurken makale/kitap ve yazar adı, dergi adı, yıl, cilt ve sayı bilgilerinin eksiksiz yazılması ve birden fazla makale isteniyorsa, bunları numaralandırılması hizmet hızı ve kalitesi için önemlidir.
•  Formda doldurulması gereken alanlara gerekli bilgileri yazdıktan sonra kaydet butonuna basınız.
• Kayıt Kütüphanelerarası ödünç modülüne alınacak ve sonuç size e-posta veya telefon ile bildirilecektir.