Hizmetler

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi kütüphane hizmet ve olanakları;

Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmelerini sağlamak amacıyla verilen hizmettir. Karşılaştıkları sorunları çözmek, danışma kaynaklarının kullanımına yardımcı olmak ve rehberlik etmek.

Kütüphane'den kaç kitap alabilirim?•  İstanbul Kültür Üniversitesi kütüphanesi'den kurum mensupları (öğretim üyeleri, öğrenciler, idari personel) ödünç kitap alabilirler.
•  Tüm bilgi kaynakları kurallara uygun olarak ödünç alınabilir. Kullanıcı ödünç aldığı bilgi kaynağını zamanında ve güvenli bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.
•  Ödünç bilgi kaynağı alınırken kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Kimlik kartı olmayan kişilere ödünç bilgi kaynağı  verilmez. Başkasının kimlik kartıyla ödünç bilgi kaynağı alınamaz.
•  Ayrılması istenen kitaplar 3 gün içinde  alınmazsa ayırma işlemi geçersizdir.
•  İade tarihi geçmiş bilgi kaynaklarının kullanma süreleri uzatılmaz.
•  Referans kaynakları, süreli yayınlar ve tezler ödünç alınamaz.
• Üzerinde gecikmiş bilgi kaynakları olan kullanıcılar, bunları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden ödünç bilgi kaynağı alamaz.
•  İKÜ Kütüphane’lerinde ödünç verme işlemi süreleri aşağıdaki gibidir:

 

Kullanıcıların ödünç alma süreleri:

Akademik Personel 7 Adet Kitap 30 Gün
Doktora Öğrencileri 5 Adet Kitap 20 Gün
Yüksek Lisans Öğrencileri 5 Adet Kitap 20 Gün
Önlisans ve Lisans Öğrencileri 5 Adet Kitap 15 Gün
İdari Personel 5 Adet Kitap 15 Gün
Kütüphanelerarası (ILL) 5 Adet Kitap 15 Gün

 

 •  Rezerve Kitap: Öğretim elemanlarından gelen istek doğrultusunda dersi alan bütün öğrencilere kullanım fırsatı vermek üzere aynı gün içinde iade edilmek şartı ile  ödünç verilen kaynaklardır. 
 •    Yukarıdaki kurallara uymayanların her bir bilgi kaynağı ve gün başına 1.00 TL ödemeleri zorunludur.
 •    Ödünç alınan bilgi kaynaklarının yukarıdaki süreler içinde iadesi zorunludur, süre ihtiyaç halinde uzatılabilir.
Üyeler, uzatma işlemini internet aracılığıyla, Online Katalog 'da bulunan "Kütüphane Hesabım" kısmından oturum açarak yapabilirler.

 

E-Posta Uyarıları

E-posta uyarıları kullanıcılara, ödünç aldıkları materyallerin iade tarihlerini hatırlatmak ve Kütüphane tarafından geri çağrılan materyallerin iadelerinde gecikmeye engel olmak amacıyla gönderilir. Kullanıcı uyarı e-postalarını iade tarihine 3 gün kala almaya başlar.

Kitap taşıyan kızKütüphaneler arasında ödünç yayın alıp-verme işlemini içeren uluslararası bir sistemdir. Kütüphanelerimizde bulunmayan kitapların, işbirliği içinde bulunulan diğer üniversite kütüphanelerinden, kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanması ve kullanıcılarımıza ödünç verilmesi işlemidir.

• İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Kütüphane Kataloğu'ndan kontrol ediniz. Yayın Kütüphanemizde yoksa diğer Üniversite Katalog'larını tarayınız. 
• Yayının türünü ve ödünç durumunu kontrol ettikten sonra; yayını sağlamak için “Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Alma”  formu doldurunuz.
•  Bütün İKÜ öğretim üyeleri bu hizmetten yararlanabilir ve bir defada en fazla 5 kitap isteyebilirler.
• İstekler “Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Alma”  formu doldurularak veya ilgili kütüphaneciye e-posta ya da şahsen başvurularak yapılabilir.
•  Üyeler, internet aracılığıyla, on-line katalog bölümünü özel oturumlarıyla açtıkları taktirde kitap isteklerini online olarak iletebilirler.
•  İstek sahibi istenen kitabın tüm bibliyografik künyesini sağlamalıdır.
•  Öğrencilere ve Kütüphane’nin dış üyelerine bu hizmet verilmemektedir.
•  Kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcılar, ilgili kurum tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
•  Ödünç verme işlemi Yüksek Öğretim Kurumları  arasında yapılabilir.
•  Ödünç alan kurum, bilgi kaynağını kaybeder veya zarara uğratırsa rayiç değer kadar ödeme yapar.
•  İKÜ dışındaki kütüphanelerden bilgi kaynağı isteği yapan öğretim üyeleri, ulaşım masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

Kütüphanelerarası işbirliği ile aşağıdaki materyaller getirtilemez:

•  Referans Kaynakları (ansiklopedi, sözlük, rehber, el kitabı vb.)
•  Rezerv Koleksiyonunda bulunan kitaplar
•  Görsel-İşitsel Materyaller (Video kaset, DVD, CD, CD-ROM)
•  Dergilerin tam sayıları ve ciltleri
•  Özel kolleksiyonlar
•  Nadir Eserler (el yazmaları, çok eski baskılı kitaplar v.s.)

Bu hizmetin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan makaleleri diğer kütüphaneler ve kurumlarla işbirliği yaparak sağlamaktır.

• Makale istekleri yurt içindeki bilgi merkezlerinden ve ULAKBİM'den sağlanabilmektedir.
•  Ücretsiz olan bu hizmetten, tüm İKÜ öğretim üyeleri yararlanabilirler.
•  Öğretim üyeleri bir defada en fazla 5 istek yapabilmektedirler. Makaleler fotokopi yoluyla ya da elektronik ortamda sağlanmakta ve istekde bulunanlara iletilmektedir.
•  İstekler “Makale İstek”  formu doldurularak veya ilgili kütüphaneciye e-posta ya da şahsen başvurularak yapılabilir.
•  Üyeler, internet aracılığıyla, on-line katalog bölümünü özel oturumlarıyla açtıkları taktirde kitap isteklerini online olarak iletebilirler.
•  İstek sahibi istenen kitabın tüm bibliyografik künyesini sağlamalıdır.
•  İsteklerin sağlanma süreleri ortalama 2 haftadır.
•  İKÜ dışındaki kütüphanelerden bilgi kaynağı isteği yapan öğretim üyeleri, ulaşım masraflarını karşılamakla yükümlüdür.


Online Kitap/Makale isteme formunun doldurulması:

•  Online makale/kitap isteme formuna giriş yapmak için öncelikle kullanıcı adınız ve şifreniz ile kütüphane hesabıma giriş yapmanız gerekmektedir.
•  Kütüphane hesabıma giriş yapıldıktan sonra “ILL Formu” alanı seçildiğinde isteklerin girileceği forma ulaşılır.
•  İstekte bulunurken makale/kitap ve yazar adı, dergi adı, yıl, cilt ve sayı bilgilerinin eksiksiz yazılması ve birden fazla makale isteniyorsa, bunları numaralandırılması hizmet hızı ve kalitesi için önemlidir.
•  Formda doldurulması gereken alanlara gerekli bilgileri yazdıktan sonra kaydet butonuna basınız.
• Kayıt Kütüphanelerarası ödünç modülüne alınacak ve sonuç size e-posta veya telefon ile bildirilecektir.