Kütüphane Kuralları

İKÜ öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri İKÜ Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi kütüphane kullanım koşulları;

 

  • Ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
  • Yiyecek ve içecekle içeriye girilmemelidir.
  • Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı, içeride kullanılmamalıdır.
  • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan daire başkanlığı sorumlu tutulamaz.
  • Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
  • Kütüphane kullanıcıları personele ait araçları izinsiz kullanamaz ve elektronik araç gereçlerin yerlerini değiştiremez.
  • Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Yayın kullanımına özen gösterilmeli ve ödünç alma işlemleri tamamlanmadan çıkarılmamalıdır. Kurallara uymayanlar Yönetime bildirilir ve gerekli işlem yapılır.

İKÜ Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi