İKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu

İKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu Üyeleri

Yasemin Balcı   Başkan
Şerife Senem Güneysu Akgün Üye
Onur Kantarcı Üye
İKÜ KDDB Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
06 Mart 2019 / 1