Deneme Erişimlerine Açılan Veri Tabanları

Cambridge Archive Editions Yakın ve Orta Doğu Koleksiyonu Dijital Arşivi

Bulunduğumuz coğrafyada yaşanmış olan ve kayıt altına alınmış birçok önemli tarihi gelişmenin evraklarına ve dokümanlarına erişim imkânı sağlayan bu önemli arşiv içerisinde; Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine tanıklık eden birçok arşiv dokümanı derlenip özel bir seçki halinde sunulmaktadır. 16’ncı yüzyıldan 1950’li yıllara kadar olan geniş bir tarih aralığında araştırma yaparken şahit olacağınız ve bulacağınız kaynakların her biri bir başka kapıyı size açacaktır. 20 Haziran 2021 tarihine kadar deneme erişimine açık olarak sunulmaktadır. 

Erişim Linki:  http://ezproxy.iku.edu.tr/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/udb/1670


Cumhuriyet Gazetesi Dijital Arşivi

Cumhuriyet Gazetesi 1924 yılında yayın hayatına başlamış Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan buy ana tüm tarihine ilk elden tanıklık eden yegane yayın olarak hayatını sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana günlük hayatla ilgili bilgilerden, önemli tarihi kavşakların nasıl yaşandığına dair detaylı tüm haberler bu gazete arşivinde yer almaktadır. 20 Haziran 2021 tarihine kadar Kurumsal olarak tüm araştırmacıların arama yaparak erişimlerine sunulmuştur. 

Erişim Linki: http://ezproxy.iku.edu.tr/login?url=https://gpa.eastview.com/cumhuriyet/