UniCal

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, IAD0111 ve IAD0212 dersleri kapsamında öğrencilerin alan çalışması yaparak çevreyi analiz etme ve yorumlama becerisi kazanması amacıyla 15 Ekim Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında Karaköy’e teknik gezi düzenleyecek.

Kampüs Dışı

Sanat Yönetimi Bölümü, kültür-sanat alanında farklı disiplinlerde çalışan mezunlarımızı öğrencilerle buluşturmak amacıyla “Mezun Söyleşileri”ni düzenlemeye devam ediyor. Bilsart Proje Sorumlusu Zeynep Tetik’in konuşmacı olacağı etkinliğe, 15 Ekim Salı günü 13.00-15.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İşletme, Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü ile Ecodation şirketi iş birliğinde, öğrencilere web tasarlamanın temelini anlatmak ve yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla “Web Tasarımı Eğitimi” düzenlenecek. Founder at BirBileneSor Teknoloji CEO'su Gökhan Alpaslan tarafından verilecek eğitim, 15 Ekim Salı günü 14.00-18.00 saatleri arasında 1. kat çok amaçlı salonda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 14-15 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Kültür Noktası, öğrencilerin kişisel yetenek ve becerilerinin açığa çıkarılıp pekiştirilmesi; NLP varsayımları ve uygulamaları doğrultusunda yaşam için “olumlu performans” durumunun keşfedilmesine katkı sağlamak amacıyla “NLP ile Yaşam Becerileri Atölyesi”ni düzenleyecek. Kişilerarası İletişim Uzmanı & NLP Eğitmeni Dilek Ölmez tarafından verilecek eğitime, 15 Ekim Salı günü 15.00-18.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salon ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, öğrencilerimizin kariyer planlamasına katkı sağlamak amacıyla “Farklı Konut Tipolojilerinde İç Mimari Tasarım Yaklaşımları” başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. İçmimar Jale Kulin’in öğrencilerimiz ile buluşarak mesleki deneyimlerini ve tasarım yaklaşımını aktaracağı etkinlik, 15 Ekim Salı günü 15.00-18.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türkçeyi etkili konuşabilmeleri ve beden dilini doğru kullanabilmeleri amacıyla “Diksiyon ve Etkili Beden Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İlknur Güneş tarafından verilecek eğitim, 15 Ekim Salı günü 15.00 -18.00 saatleri arasında İncirli yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

İncirli Yerleşkesi

Kariyer Kulübü, kulübün üyelere tanıtılması amacıyla 16 Ekim Çarşamba günü 13.00-16.00 saatleri arasında Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde lansman düzenleyecek.

Ataköy Yerleşkesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla “10. Endüstri Mühendisliği Mezunlar Paneli”ni düzenleyecek. DHL Express Turkey Saha Satış Müdürü Maral Alacahan, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Satış Sonrası Servis Müdürü Yunus Emre Acar ve Vodafone Müşteri Deneyimi Tasarım ve Geliştirme Müdürü Sıdıka Çarkacı’nın konuşmacı olacakları panele, 16 Ekim Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında 1. kat çok amaçlı salon ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 16-17 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında İncirli yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

İncirli Yerleşkesi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümü iş birliğinde, 17 Ekim Perşembe günü 11.30-17.00 saatleri arasında 16. İstanbul Bienali kapsamında düzenlenen “İçimdeki Çocuk” sergisi ziyaret edilecek.

Kampüs Dışı

Sinema ve Televizyon Bölümü, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi temel kavramların öğrencilere tanıtılması; medya ve ayrımcılık ilişkisinin tartışılması amacıyla “Gökkuşağında Kaç Renk Var?: Toplumsal Cinsiyete Giriş” etkinliğini düzenleyecek. SU-Gender Eğitim Koordinatörü Emirhan Deniz Çelebi'nin konuşmacı olacağı etkinlik, 17 Ekim Perşembe günü 13.00--15.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Kültür Noktası, öğrencilerimizin kişilerarası iletişimdeki ikna yeteneklerini geliştirmek ve profesyonel yaşamdaki etki alanlarını genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla “Kişiler Arası İletişimde Sorun Çözümlemeleri” atölye çalışmasını düzenleyecek. Eğitmen Dilek Ölmez tarafından gerçekleştirilecek çalışmaya, 17 Ekim Perşembe günü 15.00-18.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 16-17 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında İncirli yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

İncirli Yerleşkesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, “Proje 1-2” dersi kapsamında öğrencilerin Karaköy bölgesini analiz etmeleri ve eskiz yapma becerilerini geliştirmeleri amacıyla 18 Ekim Cuma günü 09.00-13.00 saatleri arasında teknik gezi düzenleyecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Hukuk Fakültesi ile Kamu Hukukçuları Platformu iş birliğinde, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda “Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi” başlıklı sempozyum düzenlenecek. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için: https://hf.iku.edu.tr/tr/haberler/cumhurbaskaninin-islemleri-hukuki-niteligi-normlar-hiyerarsisindeki-yeri-ve-denetimi

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Hukuk Fakültesi ile Kamu Hukukçuları Platformu iş birliğinde, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda “Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi” başlıklı sempozyum düzenlenecek. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için: https://hf.iku.edu.tr/tr/haberler/cumhurbaskaninin-islemleri-hukuki-niteligi-normlar-hiyerarsisindeki-yeri-ve-denetimi

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), insansız hava sistemindeki saha uygulamasının, öncesinin ve sonrasının aktarılacağı “İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Lisans Eğitimi”ni verecek. Havacılık Güvenlik Uzmanı Eğitmen Merve Eyriçayır’ın vereceği eğitim, 12-13 Ekim tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Ataköy yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ IEEE (RAS Kolu) Öğrenci Kulübü, robotik alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere temel Arduino bilgisi kazandırmak amacıyla 19 Ekim Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında Elektronik 1 Laboratuvarı’nda “Arduino 101” etkinliğini düzenleyecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), yöneticiler ve yönetici adaylarına barınma hizmetleriyle ilgili; davranışsal, yönetsel, mevzuatsal yetkinlik ile yeterlilik kazandırmak amacıyla 19-20 Ekim tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salonda “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Eğitimi”ni gerçekleştirecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), yöneticiler ve yönetici adaylarına barınma hizmetleriyle ilgili; davranışsal, yönetsel, mevzuatsal yetkinlik ile yeterlilik kazandırmak amacıyla 19-20 Ekim tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salonda “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Eğitimi”ni gerçekleştirecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), yöneticiler ve yönetici adaylarına barınma hizmetleriyle ilgili; davranışsal, yönetsel, mevzuatsal yetkinlik ile yeterlilik kazandırmak amacıyla 9-10 Kasım tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salonda “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Eğitimi”ni gerçekleştirecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), insansız hava sistemindeki saha uygulamasının, öncesinin ve sonrasının aktarılacağı “İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Lisans Eğitimi”ni verecek. Havacılık Güvenlik Uzmanı Eğitmen Merve Eyriçayır’ın vereceği eğitim, 12-13 Ekim tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Ataköy yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

Etkili İletişim Kulübü, reklam sektöründe kariyer planlayan öğrencilerin ajans yapılanmasını yerinde gözlemlemeleri amacıyla 21 Ekim Pazartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında Medina Turgul DDB reklam ajansına teknik gezi düzenleyecek.

Kampüs Dışı

İKÜSEM, oyunculuğu profesyonel olarak düşünen kişilere ihtiyaç duyacakları tüm içerikleri bulabilecekleri “Oyunculuk Akademisi” eğitimini verecek. Temel bilgilere ek olarak oyuncunun sahnedeki mevcudiyeti sırasında seyirci ve rol arkadaşı ile kurduğu ilişki biçimlerini teknik karşılıkları ile araştırabileceği temel egzersizlerden oluşacak eğitim programına, 21 Ekim Pazartesi günü 10.00-11.00 saatleri arasında Ataköy yerleşkemiz ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), doğru kas gruplarını kullanarak düzgün ve doğal nefes almayı öğretmek amacıyla “Doğru Nefes ve Nefes Terapisi” eğitimini düzenleyecek. Eğitmen Didem Demir tarafından verilecek eğitime, 21 Ekim Pazartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salon ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türkçeyi etkili konuşabilmeleri ve beden dilini doğru kullanabilmeleri amacıyla “Diksiyon ve Etkili Beden Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İlknur Güneş tarafından verilecek eğitim, 21 Ekim Pazartesi günü 15.00 -18.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 21-22 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü, Karabağ’da yaşanan tarihi önem taşıyan problemler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla “Karabağ Gerçeği” başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. Gazeteci/Yazar Eluca Atalı’nın konuşmacı olacağı etkinlik, 21 Ekim Pazartesi günü 16.00-18.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Kültür Noktası, Eğitmen Serap Duygulu her hafta farklı konu başlıklarının ele alınacağı “Serap Duygulu ile Yeni Nesil Ebeveynlik ve Yeni Nesil Çocuklarla İletişim Eğitimi”ni düzenleyecek. Özellikle PDR öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirilecek; anne-baba, eğitimci, öğrenci vb. her yaş ve eğitim düzeyinden katılımcılara açık olacak eğitim programının üçüncüsüne, 21 Ekim Pazartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

Sanat Yönetimi Bölümü, kültür-sanat alanındaki uzmanları üniversitemize getirerek öğrencileri profesyonel hayata hazırlamak amacıyla “Sanat Yönetimi Bölümü Söyleşileri”ni düzenlemeye devam ediyor. Dünya Göz Hastanesi’nden Koleksiyoner Baha Toygar’ın konuşmacı olacağı söyleşi, 22 Ekim Salı günü günü 13.00-15.00 saatleri arasında 1. kat çok amaçlı salonda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Kültür Noktası, öğrencilerin kişisel yetenek ve becerilerinin açığa çıkarılıp pekiştirilmesi; NLP varsayımları ve uygulamaları doğrultusunda yaşam için “olumlu performans” durumunun keşfedilmesine katkı sağlamak amacıyla “NLP ile Yaşam Becerileri Atölyesi”ni düzenleyecek. Kişilerarası İletişim Uzmanı & NLP Eğitmeni Dilek Ölmez tarafından verilecek eğitime, 22 Ekim Salı günü 15.00-18.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salon ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 21-22 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türkçeyi etkili konuşabilmeleri ve beden dilini doğru kullanabilmeleri amacıyla “Diksiyon ve Etkili Beden Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İlknur Güneş tarafından verilecek eğitim, 22 Ekim Salı günü 15.00 -18.00 saatleri arasında İncirli yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

İncirli Yerleşkesi

İKÜSAG 2019-2020 sanat sezonunun ilk sergisinde Gökçe Erhan, Alper Aydın, Yüksel Dal ve Ahmet Duru’nun eserlerinden oluşan seçkiye ev sahipliği yapacak. 25 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak “Spiral Jetty” adlı karma sergi, aynı zamanda “7. Kıta” temalı 16. İstanbul Bienali’yle paralel olarak ilerleyecek ve 23 Ekim Çarşamba gününe kadar ziyarete açık kalacak.

Ataköy Yerleşkesi

GPOT Center ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) iş birliğinde “Türkiye’de Bölge Çalışmaları Çalıştayı” düzenlenecek. Bölge çalışmalarının, Türkiye’de uluslararası ilişkiler alan teorisi ve pratiği üzerine çalışan akademisyenlerin bakış açısıyla değerlendirileceği etkinlik, 23 Ekim Çarşamba günü 09.00-18.00 saatleri arasında 4. kat çok amaçlı salonda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında öğrenci ve personeli meme kanseri görülme sıklığı ve teşhis yöntemleri gibi konularda bilgilendirmek amacıyla 23-31 Ekim tarihleri arasında broşür dağıtacak.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Kariyer Kulübü, katılımcılara liderlik konusunda bilgiler vermek amacıyla "Liderlik Eğitimi" başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. 7D+ TRAINING’te Eğitmen olarak görev yapan Lale Rona’nın konuşmacı olacağı etkinlik, 23 Ekim Çarşamba günü 11.00-13.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü, yerleşkelerimizdeki hayvanlarının bakım ve tedavilerine destek olmak amacıyla 23-24 Ekim tarihlerinde Ataköy yerleşkemizdeki stant alanında kermes düzenleyecek.

Ataköy Yerleşkesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, “İÇM1001 Temel Tasarım I” dersi kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü 13.00-17.00 saatleri arasında 16. İstanbul Bienali'ne teknik gezi düzenleyecek.

Kampüs Dışı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 23-24 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında İncirli yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

İncirli Yerleşkesi

Etkili İletişim Kulübü, öğrencilere iş başvuruları öncesinde etkili CV hazırlayabilmeleri ve network oluşturmak için fayda saylayacak bilgilerin aktarılması amacıyla “CV Hazırlama ve Network Oluşturma Eğitimi” etkinliğini düzenleyecek. Adil Işık Grup'tan Eğitim ve Organizasyon Müdür Yardımcısı Samet Aldemir’in vereceği eğitim, 23 Ekim Çarşamba günü 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kampüs Dışı

İKÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü, yerleşkelerimizdeki hayvanlarının bakım ve tedavilerine destek olmak amacıyla 23-24 Ekim tarihlerinde Ataköy yerleşkemizdeki stant alanında kermes düzenleyecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ İletişim Tasarımı Bölümü, sektörün önde gelen temsilcileriyle öğrencilerimizi buluşturmak ve çalışmaları yakından anlatmak amacıyla “Sektör Buluşmaları”nı düzenlemeye devam ediyor. Ünlü Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak, 2019-2020 Akademik Yılının ilk etkinliğinde üniversitemizin konuğu olacak. Sektörün önemli isimlerinden İçbak’ın “Işık Atölyesi” konusunda öğrencilerimizi bilgilendireceği etkinlik, 24 Ekim Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında 1. kat çok amaçlı salonda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ Kültür Noktası, öğrencilerimizin kişilerarası iletişimdeki ikna yeteneklerini geliştirmek ve profesyonel yaşamdaki etki alanlarını genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla “Kişiler Arası İletişimde Sorun Çözümlemeleri” atölye çalışmasını düzenleyecek. Eğitmen Dilek Ölmez tarafından gerçekleştirilecek çalışmaya, 24 Ekim Perşembe günü 15.00-18.00 saatleri arasında Erdal İnönü Seminer Salonu ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerimizin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeleri ve işitme engellilerle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla “Türk İşaret Dili Eğitimi”ni düzenleyecek. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş tarafından verilecek eğitim, 23-24 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında İncirli yerleşkemizde gerçekleştirilecek.

İncirli Yerleşkesi

Kültür Noktası, öğrencilerin değerleri, hedefleri, becerileri ve yaşam amacını sorgulaması, konuya uygun envanter çalışmaları ile kendini tanıması ve en uygun meslek grubunu öğrenebilmesi amacıyla “Kariyer Atölyesi”ni düzenleyecek. Sola Unitas’tan Kariyer Koçu Zühal Yiğit’in gerçekleştireceği atölye çalışmasına, 24 Ekim Perşembe günü 15.00-18.00 saatleri arasında 1. kat çok amaçlı salon ev sahipliği yapacak.

Ataköy Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), düşünülmeyeni düşünerek sorgulamadan sonuca ulaşmanın yollarını tartışmak amacıyla “Matematik Felsefesi ve Düşünce Atölyesi”ni düzenleyecek. Matematik sembolleri kullanılarak geçmişten bugüne ve geleceğe düşüncelerin taşınacağı atölye çalışması, 24 Ekim Perşembe günü 16.00-19.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü, ülkemizdeki biyogirişimci sayısının arttırılabilmesi için mezuniyet öncesi lisans öğrencilerinin konu hakkında temel bilgileri edinmeleri amacıyla “Biyogirişimcilik: Fikirden Ürüne” başlıklı bir konferans düzenleyecek. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Elif Damla Arısan’ın konuşmacı olacağı etkinlik, 24 Ekim Perşembe günü 16.00-17.00 saatleri arasında Prof. Dr. Atilla Özalpan Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi

İKÜ İletişim Tasarımı Bölümü, sektörün önde gelen temsilcileriyle öğrencilerimizi buluşturmak ve sektör çalışmalarını yakından anlatmak amacıyla “Sektör Buluşmaları”nı düzenlemeye devam ediyor. Sosyolog-Pozitif Psikoterapi Danışmanı Erdem Taşkınsu'nun öğrencilerimizle buluşacağı etkinlik, öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Dr. Nagihan Çakar Bikiç moderatörlüğünde 25 Ekim Cuma günü 10.00-13.00 saatleri arasında Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ataköy Yerleşkesi