Legal Online Veri Tabanı 

Legal Online Veri Tabanı, “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online Kütüphane: Telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane erişim adresi için tıklayınız…

Legalbank Veri Tabanı: İçtihattan (2 milyon +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzuata (43 bin +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb.) akademik ve uygulamaya yönelik makalelerden (34 bin 500 +) , dilekçe ve belgelere (2 bin 500 +) ve gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank erişim adresi için tıklayınız…