Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimi

Legal Online Veri Tabanımız “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Erişim Tarihi: 1 Aralık 2020’ye kadar

Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane erişim için lütfen tıklayın. 

Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500+) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank erişim için lütfen tıklayın.