Inspec Analytics Veri Tabanı Deneme Erişimi

The Institution of Engineering & Technology (IET) tarafından sunulan ve kurumsal araştırmalarınızı görüntülemek için bir servistir. 

Inspec Analytics, araştırmacıların, kütüphane yetkililerinin & yöneticilerin şu gibi karmaşık sorulara yanıtlar bulmalarına imkân sağlayan bir veri tabanıdır. 

  • Belirli bir uzmanlık alanı için belirli bir kurumdan elde edilen araştırma verileri nedir? 
  • Konu ile ilgili en üretken kurumlar / yazarlar / dergiler kimlerdir? 
  • İlgili üniversitenin karşılaştırmalı güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 
  • Uzmanlık alanımla hangi kavramlar ilişkilidir? 
  • Belirli bir alandaki araştırmalar zamanla nasıl değişmiştir? 
  • Hangi yeni araştırma alanlarını inceleyebiliriz? 
  • Belirli konularda kimlerle işbirliği yapabiliriz? 

Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=inh
Erişim süresi: 31.12.2019’a kadar.