İdealOnline Veri Tabanı İKÜ'nün Deneme Erişimine Açıldı

“İdealOnline”, bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İdealonline güncel içerik bilgileri aşağıdaki gibidir;

  • 750+ Dergi
  • 12.000 Arşiv Sayısı
  • 100.000+ Tam Metin Makale
  • 2.500+ Tam Metin Bildiri
  • 1.000+ Din Bilimleri Alan Kitabı
  • 300+ Tıp Kitabı

Veri tabanına erişim için: www.idealonline.com.tr