“The Emerging Sources Citation Index (ESCI) Arşivi 2005-2014” Deneme Erişimi

Ekual kapsamında olmayan The Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2005-2014 arşivi, 30 Kasım 2020 tarihine kadar İKÜ’nün deneme erişimine açıldı.

Web of Science Core koleksiyonu kapsamında 2015 ve sonrasına erişiminiz bulunan, The Emerging Sources Citation Index (ESCI) bölgesel öneme sahip olan ancak yayınlanmış dergilerin çoğunda bulunmayan araştırma alanları arasında en kapsamlı keşfi sunması sayesinde, mevcut Web of Science içeriğini derinleştirir.

Erişim Adresi: http://ezproxy.iku.edu.tr/login?url=http://isiknowledge.com/